Dietistenpraktijk Bionda

Werkwijze

Een behandeling bestaat meestal uit meerdere consulten. Naast het geven van relevante informatie is de begeleiding een belangrijk onderdeel van de behandeling. U wordt begeleid bij verandering van uw voedingsgewoonten en de handhaving hiervan op langere termijn.

Eerste Consult

Tijdens het eerste consult maken we wederzijds kennis en bepalen we samen het doel van de begeleiding. Hierbij worden vragen gesteld over uw eet-, beweeg- en leefgewoonten, klachten en persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van deze gegevens wordt er een persoonlijk dieetadvies en behandelplan afgesproken. Dit gebeurt altijd in overleg met u en er wordt rekening gehouden met uw mogelijkheden en wensen.
Indien gewenst wordt uw eetpatroon op o.a. vetten, koolhydraten, eiwitten, vitamines en mineralen berekend. Tevens wordt indien gewenst het advies schriftelijk uitgewerkt, een voorbeelddagmenu opgesteld en krijgt u indien gewenst voorlichtingsmateriaal mee naar huis.

Voorbereiding eerste consult: Neem uw legitimatiebewijs en eventueel een verwijsbrief en/of bloeduitslagen mee. 

Vervolgconsulten

In vervolgconsulten wordt u begeleid en gecoachd bij het uitvoeren van het advies. We bespreken uw ervaringen en resultaten, vragen worden beantwoord en u krijgt tips en informatie (bijvoorbeeld lezen van verpakkingen, leren variëren). Als het wat minder goed gaat zoeken we samen naar een oplossing. Ook bespreken we samen de verdere aanpak van de begeleiding (tijdsduur en frequentie consulten, inhoud consulten). Het aantal vervolgconsulten is per persoon verschillend en wordt op u persoonlijk afgestemd.

E-mail Coaching

E-mail coaching is ideaal wanneer u niet in de gelegenheid bent om voor vervolgconsulten naar de diëtistenpraktijk te komen. Het gaat hierbij om het geven van dieet- of voedingsadviezen via e-mail. Om e-mail coaching vergoed te krijgen via een verzekering, zal het eerste consult in de diëtistenpraktijk plaats horen te vinden. Na het eerste consult heeft u regelmatig (1-4 keer per maand) contact met uw diëtist. Dit is afhankelijk van uw wensen. U stuurt regelmatig een e-mail met daarin uw voortgang, uw gewichtsverloop en eventuele obstakels. In de e-mail consulten wordt er ingegaan op vragen en problemen die u heeft en wordt er informatie gegeven over relevante onderwerpen.

Diëtistenpraktijk Bionda doet mee aan wetenschappelijk onderzoek (NIVEL Zorgregistraties)

Uw diëtist doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn waar onderzoek gedaan wordt naar gezondheid en zorg in Nederland en veranderingen hierin. Door mee te doen aan NIVEL Zorgregistraties draagt Diëtistenpraktijk Bionda bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. De NIVEL Zorgregistraties gebruiken gegevens die uw diëtist standaard in het computersysteem vastlegt. In Nederland doen naast diëtisten en andere paramedici zoals fysiotherapeuten ook huisartsen en apothekers mee aan NIVEL Zorgregistraties. De NIVEL Zorgregistraties besteden veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen GEEN identificerende informatie zoals uw naam, adres of uw Burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. In het privacyreglement (www.nivel.nl/zorgregistraties) staat precies beschreven hoe met de gegevens wordt omgegaan. Voor vragen kunt u contact opnemen via zorgregistraties@nivel.nl / www.nivel.nl/zorgregistraties / tel: 030-2729814. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw diëtist. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden én komen we er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtenloket Paramedici, Maliesingel 39, 3581 BK Utrecht. Telefoonnummer: 030-3100929 of info@klachtenloketparamedici.nl.