Dietistenpraktijk Bionda

Voor Wie

Hier ziet u een overzicht waarvoor u bij Diëtistenpraktijk Bionda terecht kunt voor dieetadvies of voedingsadvies. Een dieetadvies is een voeding die om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen, bijvoorbeeld een dieetadvies bij diabetes mellitus of coeliakie. Een voedingsadvies is een algemeen advies over voeding, gericht op het inpassen van de Richtlijn goede voeding in het dagelijks leven, bijvoorbeeld voedingsadvies bij een zwangerschapswens of vegetarisme.

Overgewicht en obesitas bij volwassenen 

Om af te vallen leren wij u hoe u stapsgewijs een gezond voedingspatroon kunt opbouwen, afgestemd op uw ervaringen en wensen. Uw inzet, in combinatie met een energiebeperkt dieet (vetbeperkt en/of koolhydraatbeperkt) en voldoende lichaamsbeweging, zal zorgen voor het bereiken van het gewenste resultaat. Als er sprake blijkt te zijn van emotie-eten, kan inzicht geven en veranderingen aanbrengen in het omgaan met emoties, onderdeel zijn van de behandeling.

Overgewicht en obesitas bij kinderen

Als gediplomeerd kinderdiëtist kan Bionda kinderen/jongeren helpen met groeien naar een gezond gewicht met behulp van haalbare doelen. Het zijn namelijk de kleine aanpassingen die het grote verschil maken. Bij de intake zullen de voedingsgewoonten van het kind en het gezin besproken worden en zal naar aanleiding hiervan een voedings- en beweegadvies op maat gegeven worden. Diëtist Bionda zal adviseren hoe je deze gezonde voedingsgewoonten in het gezin kan toepassen. Ze zal, tijdens de verschillende consulten, jullie motiveren en stimuleren om de veranderingen die hiervoor nodig zijn vol te houden.

Kik for Kids programma / Smikkel en Bikkel programma

Diëtistenpraktijk Bionda werkt met het Kik for Kids programma. Een speciaal programma voor kinderen met overgewicht waarbij met het kind EN gezin samen gewerkt wordt naar een gezond(er) gewicht. Een bewezen behandelmethode met leuke en leerzame oefeningen, spelletjes en opdrachten. Veelal wordt hierbij samen gewerkt met de kinderfysiotherapeuten Linda Manders en Isabel Hengst (Fysiotherapie Mill). Door wekelijks begeleid te bewegen onder leiding van een kinderfysiotherapeut binnen het Smikkel en Bikkel programma vergroot je de kans op succes.

Kik for Kids is geen speciaal dieet om af te vallen, maar wel een behandelprogramma voor kinderen EN gezin die zich willen inzetten om een gezondere levensstijl aan te leren. Daarbij hebben wij de hulp van de ouder(s) ook nodig, zodat uw kind thuis verder begeleid en ondersteund wordt. Ouders hebben een voorbeeldrol, maar zijn ook heel belangrijk bij het motiveren en stimuleren van het kind. Naast indivuduele begeleiding kan er ook een groepsvoorlichting plaatsvinden. Gemiddeld duurt het Kik for Kids programma 4 - 24 maanden (afhankelijk van de hulpvraag / voortgang).

Globaal ziet het programma er als volgt uit:

  • Intakegesprek met kind en ouders
  • Spelenderwijs ontdekken wat gezonde eet en beweeggewoontes zijn
  • Stapsgewijs het voedingspatroon aanpassen samen met de ouders
  • Inzicht krijgen in het eigen eet- en beweeggedrag
  • Vergroten van kennis van ouders en kind over voeding en gezonde leefstijl
  • Aandacht voor smaakontwikkeling, slaappatroon, schermtijd, omgang met vrienden, gebit, plagen / pesten etc.  

Kinderen en voeding

Als gediplomeerd kinderdiëtist kan diëtist Bionda u en uw kind helpen op diverse gebieden. Denk hierbij aan het aanleren van een gezond eetpatroon, bij achterstand in de groei, obstipatie, (peuter)diarree, coeliakie (glutenintolerantie), lactoseintolerantie, fructoseintolerantie, ondergewicht, overgewicht / obesitas, tandcariës (gaatjes) en tanderosie. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Suikerziekte (diabetes mellitus)

Om uw bloedsuikerwaarden te verbeteren zal gekeken worden of u een regelmatig voedingspatroon heeft, niet teveel snelle suikers binnenkrijgt en tevens of afvallen gewenst is. Een koolhydraatbeperkt dieet behoort tot de mogelijkheden, met uitstekende resultaten. Tevens zal uw beweegpatroon besproken worden. Klachten zoals dorst en moeheid zullen verminderen of verdwijnen als uw bloedsuikerwaarden verbeteren. Vragen over wat u kunt nemen op feestjes en vakantie komen desgewenst aan bod.

Te hoog cholesterol (hypercholesterolemie)

Om uw cholesterolgehalte te verbeteren is het belangrijk de soort vetten in uw voedingspatroon in de juiste balans te brengen. Ook wordt gekeken naar hoeveel vezels en vis u eet. Bij overgewicht is afvallen gewenst omdat dit processen in het lichaam verandert waardoor het cholesterolgehalte verbetert. De rol van speciale cholesterolverlagende voedingsmiddelen, recepten en waar u op kunt letten bij het doen van boodschappen (bijvoorbeeld etiketten lezen) worden besproken. 

Hoge bloeddruk (hypertensie)

Om de bloeddruk te verlagen en de werking van uw bloeddrukverlagende medicijnen te ondersteunen is het belangrijk om een zoutbeperkt dieet te volgen. 75% van het zout dat we binnen krijgen zit verborgen in voedingsmiddelen. We gaan na of u teveel zout binnenkrijgt en hoe u dit op een smakelijke manier (d.m.v. andere kooktechnieken, zoutarme smaakmakers en recepten) kunt minderen. Met kleine veranderingen kunt u al grammen zout per dag besparen. Bij overgewicht is afvallen gewenst. 

Ondergewicht / gewichtsverlies

Om gewichtstoename te bereiken is een energie- en eiwitverrijkt dieet nodig. Samen bespreken we waardoor het ondergewicht / gewichtsverlies is veroorzaakt (bijvoorbeeld long-, hart-, maagdarmproblemen of kanker) en welke aanpassingen u in uw eetpatroon kunt maken, eventueel aangevuld met dieetpreparaten. Ook adviezen zoals het verminderen van klachten (bijvoorbeeld verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen) kunnen gegeven worden.  

Maag-, lever- en darmproblemen 

- Obstipatie
Stoelgangproblemen komen veel voor en verzaken meestal ongemak en soms pijn. Om de stoelgang te verbeteren wordt gekeken naar o.a. de vochtinname, vezelinname en diverse leefgewoonten. Hoe kunt u op een gemakkelijke en smakelijke manier meer vezels eten? Er wordt tevens aandacht besteedt aan vermeende stoppende of laxerende werking van voedingsmiddelen.
- Reflux / zuurbranden 
Met reflux / zuurbranden wordt bedoeld het te vaak terugstromen van de zure maaginhoud in de slokdarm. Om deze klachten te verminderen wordt gekeken naar o.a. uw vocht-, vezel-, vet- en alcoholinname. Ook belangrijk zijn de maaltijdverdeling en portiegroottes. Tot slot worden leefregels die belangrijk zijn bij reflux / zuurbranden toegelicht. Bij overgewicht is afvallen gewenst omdat dit de klachten zal verminderen. 
- Lactose-intolerantie
Om symptomen zoals misselijkheid, opgeblazen gevoel, buikpijn/kramp en/of winderigheid te verminderen krijgt u advies welke aanpassingen in uw voedingspatroon nodig zijn. Bij een lactosebeperkt dieet zijn veelal slechts enkele aanpassingen nodig. Een lactosevrij dieet is zelden nodig, maar als ervaringsdeskundige kan Bionda u volop praktische adviezen geven. Om tekorten (calcium / B-vitamines) te voorkomen worden geschikte vervangers van melkproducten geadviseerd. 
-Fructose-intolerantie
Het dieet bij fructose-intolerantie is een dieet met weinig tot geen fructose, afhankelijk van de drempelwaarde. Symptomen zoals krampen, winderigheid en/of diarree treden vooral op na het eten van vrije fructose (m.n. in gedroogd fruit, honing en vers fruit), fructose toegevoegd aan diverse voedingsmiddelen en gewone (tafel)suiker.  Besproken wordt o.a. welke voedingsmiddelen en zoetmiddelen u juist wel kunt gebruiken, welke fruitsoorten weinig fructose bevatten, hoe je etiketten leest en hoe je een gevarieerd volwaardig eetpatroon kunt samenstellen.   
- Coeliakie
Bij de auto immuunziekte coeliakie is het opvolgen van een strict glutenvrij dieet de enige behandeling, echter ongeveer 40% van de voedingsmiddelen uit de winkel bevatten gluten. Diëtist Bionda is gespecialiseerd Coeliakie Dietist en aangesloten bij de Nederlandse Coeliakie Vereniging. U kunt terecht als u onlangs de diagnose Coeliakie heeft gekregen waarbij u in 4 consulten de kennis en het toepassen van het glutenvrij dieet onder de knie kan leren krijgen. Ook als u al langer coeliakie heeft en wilt checken of uw eetpatroon volwaardig is, voedingsvragen heeft of als er teveel antistoffen in uw bloed blijken.  Onmisbare onderwerpen van de behandeling zijn o.a. etiketten lezen (denk aan: hoe zit dat nu met ppm, kan sporen bevatten van, claims en logo's), welke broodsoorten zijn glutenvrij, lekker en bevatten voldoende vezels en jodium , hoe let je op contaminatie etc. 
- Glutensensitiviteit (NCGS: Non Coeliac Gluten Sensitivity)
Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over glutensensitiviteit is het een erkende aandoening. Alvorens te testen of dieetaanpassingen klachten verminderen, is het nodig om een tarweallergie en coeliakie (glutenintolerantie) uit te sluiten. Dit om te voorkomen dat mogelijke andere oorzaken van de klachten onbehandeld blijven. Daarna kan diëtist Bionda u helpen om te zien of er sprake is van glutensensitiviteit en hoe uw klachten d.m.w. aanpassingen in de voeding kunnen verminderen. 
- Prikkelbaar darmsyndroom (PDS)
Om symptomen zoals misselijkheid, buikpijn, diarree en/of obstipatie en opgeblazen gevoel te verminderen wordt gekeken naar de soort en hoeveelheid vezels en koolhydraten (FODMAP-beperkt dieet) die u binnenkrijgt. Ook wordt aandacht besteed aan vocht, gasvormende producten en regelmaat in het eetpatroon. Adviezen hoe je meer groente kunt eten en wat geschikte tussendoortjes kunnen zijn, worden besproken.

Mondgezondheidsproblemen: caries (gaatjes), tanderosie (slijtage) of parodontitis (ontsteking van parodontium)

Voeding is een preventief instrument om de mondgezondheid te bevorderen. Bij tandproblemen zoals bederf (cariës), tanderosie (slijtage) of parodontitis (ontsteking verdergaande dan het tandvlees, het parodontium) is gezonde voeding belangrijk. Cariës kan pijn bij kauwen, pijn in de mond en verlies van tanden veroorzaken. Diëtist Bionda kijkt met u (en/of uw kind) naar hoe vaak en wat er op een dag gegeten en gedronken wordt. Praktische adviezen zoals beperken van eetmomenten, lezen van verpakkingen (waar zit suiker in/andere namen voor suiker), welke tussendoortjes kunt u beter wel/niet kiezen etc. worden gegeven. Bij tanderosie wordt gelet op het gebruik van zuren in voeding en dranken en bij parodontitis is de volwaardigheid van de voeding (krijgt u voldoende vitamines en mineralen binnen) essentieel. Hierbij kan samenwerking met en verwijzing door tandartsen/tandartsbus in de regio plaatsvinden.

Botontkalking (osteoporose)
Als uw botmassa met 25% is afgenomen is er sprake van osteoporose en heeft u een verhoogde kans op botbreuken. Om (verder) botverlies te vertragen is het belangrijk voldoende calcium en vitamine D binnen te krijgen. Ook het matig gebruiken van zout, alcohol en cafeine is belangrijk omdat deze stoffen een goede botopbouw tegengaan. Tot slot zal aandacht worden besteed aan het stimuleren van botbelastend bewegen. 

Kanker
Er bestaat geen standaardadvies bij kanker. Het advies is onder meer afhankelijk van de symptomen, (verminderde eetlust, aversie, smaak- en reukveranderingen, vermoeidheid) de behandeling en het ziektestadium. Er wordt in eerste instantie een voeding geadviseerd die is samengesteld uit voedingsmiddelen die u gewend bent. Eventueel wordt de consistentie van de voeding aangepast of worden drinkvoedingen of supplementen geadviseerd bij gewichtsverlies of bepaalde klachten.

COPD (longziekte)
Bij COPD is het doel van een dieet het behouden of verbeteren van de spiermassa en de voedingstoestand. Het lichaam is in een goede voedingstoestand als het op elk moment over voldoende energie, eiwitten, vitamines en mineralen kan beschikken. Zo blijft u zo goed mogelijk in conditie, voelt u zich beter en is de weerstand tegen (long)infecties groter. Bij ondergewicht is het gewenst om aan te komen omdat dit ten goede komt van de spiermassa en de voedingstoestand.

Gezonde voeding voor, tijdens en na zwangerschap 
Bij een zwangerschapswens is het belangrijk dat zowel de vrouw, maar ook de man, een gezond voedingspatroon heeft met aandacht voor voldoende vitamines en mineralen. Bij overgewicht en het hebben van een zwangerschapswens is gewichtsreductie wenselijk. Verder kan bij PCOS en overgewicht een advies op maat gewenst zijn. Tijdens de zwangerschap kunnen voedingsadviezen helpen bij vervelende zwangerschapskwalen zoals misselijkheid / braken (of Hyperemesis Gravidarum in extreme gevallen), vermoeidheid, maag-darmklachten, oedeem en obstipatie. Tot slot kan Bionda u als ervaringsdeskundige adviseren hoe u de zwangerschapskilo's kwijt kunt raken of vragen omtrent borstvoeding beantwoorden.  

Mocht u verwezen zijn of zelf willen komen voor een dieet- of voedingsadvies dat hier niet bij staat, neemt u dan gerust contact op.

Diëtistenpraktijk Bionda kijkt of u terecht kunt of adviseert u naar een collega-diëtist te gaan.