Dietistenpraktijk Bionda
Dietist Mill

Dietistenpraktijk Bionda in Mill - Haps - Wanroij

NIEUWS: Vanaf maandag 25 mei kunt u weer terecht op de praktijken in Mill, Haps en Wanroij. Wij hebben diverse voorzorgsmaatregelen genomen i.v.m. het corona virus, zie bij nieuws voor meer informatie. Mocht u klachten hebben (verhoging/koorts/hoesten/niezen/kortademigheid/neusverkoudheid/loopneus/moeheid en/of je ziek voelen) of liever uw consult omzetten in een telefonisch consult dan dient u contact op te nemen.  

NIEUWS: Verhoogde kans op ondervoeding bij thuisisolatie en tijdens en na ziekenhuisopname bij COVID 19. Door klachten die kunnen optreden bij COVID 19 (zoals vermoeidheid bij eten, verminderde eetlust, wegvallen van smaak, misselijkheid, braken en buikpijn) kan ondervoeding ontstaan. Schakel daarom de diëtist in, dat kan momenteel telefonisch, een verwijsbrief is niet nodig. De diëtist kan u helpen met energie- en eiwitverrijkte adviezen en zo nodig medische voeding (drinkvoeding) opstarten. Zie bij Nieuws voor meer info.

Voor voedingsgerelateerde problemen en/of dieetadvies, kunt u terecht bij Diëtistenpraktijk Bionda. Diëtist Bionda is ruim 17 jaar werkzaam als diëtist en heeft tevens een academische achtergrond. Ook zonder verwijsbrief van een arts kunt u terecht. Diëtist Bionda is gespecialiseerd in emotie-eten bij overgewicht, diabetes mellitus, FODMAP dieet bij IBS, coeliakie (glutenintolerantie) en kinderdiëtetiek. Voor kinderen met overgewicht werkt Dietistenpraktijk Bionda met het Kik for Kids programma. Tevens is diëtist Bionda geregistreerd als HBO leefstijlcoach.

Werkwijze

U kunt terecht voor dieetadvies bij overgewicht, suikerziekte, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, coeliakie en diverse andere ziektebeelden.

 

 

Vergoeding

In 2020, wordt 3 uur dieetadvisering vanuit het basispakket vergoed, alsmede vanuit diverse aanvullende pakketten en de ketenzorg.

 

 

Afspraak maken

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. U heeft geen verwijsbrief nodig. U kunt op korte termijn terecht. Er is geen wachtlijst.

 

 

Uw Diëtist

Uw diëtist heeft 17 jaar diëtetiek ervaring (zowel klinische als poliklinische), een academische achtergrond en is ervaringsdeskundige t.a.v. diverse diëten. Diëtist Bionda van Zoerlandt is in 2003 afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hier heeft ze de 4-jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond. 

Hierna is ze zichzelf verder gaan verdiepen in de rol van voeding bij het voorkomen van ziekten, door aan de Wageningen Universiteit de studie Nutrition and Health (Voeding en Gezondheid) met als specialisatie Food behaviour and disease prevention (Voedingsgedrag en ziektepreventie) af te ronden (2005).

Voor Wie

U kunt terecht voor dieetadvies bij overgewicht en obesitas, suikerziekte, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, coeliakie, lactose- intolerantie, fructose-intolerantie, prikkelbaar darmsyndroom, reflux / zuurbranden, obstipatie, ondervoeding / ondergewicht, COPD, gezonde voeding voor / tijdens en na zwangerschap en meer.

Mocht u verwezen zijn of zelf willen komen voor een dieet- of voedingsadvies dat hier niet bij staat, neemt u dan gerust contact op. Diëtistenpraktijk Bionda kijkt of u terecht kunt of adviseert u naar een collega-diëtist te gaan.

 

Nieuws

Voor kinderen met overgewicht biedt diëtistenpraktijk Bionda het Kik for Kids (onderdeel van Smikkel en Bikkel) programma aan.

Voor mensen met PDS / IBS biedt diëtistenpraktijk Bionda het FODMAP dieet aan. 

Leefstijl als medicijn voor mensen met DM type 2: medicatie zoals metformine / SU-derivaten en/of insuline verminderen en/of stoppen d.m.v. een koolhydraatbeperkt dieet. 

Consulten bij Diëtistenpraktijk Bionda worden ook in 2020 via het basispakket vergoed tot 3 behandeluren per jaar, alsmede via ketenzorg en diverse aanvullende pakketten. 

Klik hier voor meer nieuws.

Vergoeding

In 2020 wordt 3 uur (4-7 consulten, afhankelijk van de tijdsduur van de consulten) dieetadvisering vanuit het basispakket vergoed. Daarnaast wordt dieetadvisering vanuit diverse aanvullende pakketten. De behandelingen uit het basispakket vallen onder het eigen risico (m.u.v. ketenzorg en kinderen tot 18 jaar).