Dietistenpraktijk Bionda

Bionda werkt mee aan tijdsbestedingsonderzoek (23-01-19)

Naar aanleiding van het schrappen van de indirecte tijd (de tijd die uw diëtist o.a. nodig heeft voor het schrijvan van rapportages aan uw verwijzend huisarts en/of specialist) en een eerder uitgevoerd kostprijsonderzoek is er discussie met de zorgverzekeraars over het aantal uren dat een diëtist per dag kan declareren. Om hier meer duidelijkheid over te geven aan de zorgverzekeraars, zal diëtist Bionda mee doen aan een door de beroepsvereniging opgezet tijdsbestedingsonderzoek. Diëtist Bionda hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren om zoveel mogelijk zittingen / consulten en overige activiteiten voor u vergoed te houden en krijgen vanuit het basispakket in de toekomst.