Dietistenpraktijk Bionda

Diëtist Bionda opnieuw kwaliteitsgeregistreerd diëtist (24-09-18)

Transparantie en inzichtelijkheid in de zorg worden steeds belangrijker. Cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen wat leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij het beantwoorden van deze vraagt biedt het KP (Kwaliteitsregister Paramedici) uitkomst. Periodiek (elke 5 jaar) dient een paramedicus te registreren dat voldaan wordt aan de gestelde eisen omtrent actuele kennis en ervaring over afgelopen jaren. U kunt diëtist Bionda opzoeken bij www.kwaliteitsregisterparamedici.nl, registers raadplegen, onder register KP nummer 69908064889.