Dietistenpraktijk Bionda

Diëtistenvereniging tevreden met regeerakkoord (16-10-17)

De Nederlandse Vereniging voor Dietisten (NVD) vindt het zeer positief dat het kabinet de versterking van de eerstelijnszorg (waaronder het werk van diëtist Bionda valt) voortzet en dat de rol van de paramedicus (zoals de dietist, fysiotherapeut, logopedist) expliciet in het regeerakkoord van 10 oktober genoemd wordt. De paramedicus als samenwerkingspartner van de huisarts is noodzakelijk om de zorg dichtbij, veilig en betaalbaar te houden. Daarnaast zullen extra gelden vrijgemaakt worden voor ouderenzorg en preventie. De inzet van paramedici verhoogt de veerkracht, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de client waardoor onnodige verwijzing naar de duurdere tweedelijnszorg (ziekenhuiszorg) wordt voorkomen.