Dietistenpraktijk Bionda

Diëtist Bionda steunt de actie: 'Red de diëtist' (29-09-18)

Vanwaar deze actie op Facebook en nieuwsberichten hierover op het NOS journaal? Sinds 2007 is het uurtarief voor diëtisten niet meer geindexeerd. Ook voor 2019 worden wederom wurgcontracten voorgelegd aan diëtisten door zorgverzekeraars. Daarnaast zal de indirecte tijd grotendeels niet meer vergoed worden. Dit houdt in dat de tijd die de diëtist aan uw behandeling besteedt als de cliënt niet in de spreekkamer is (bijvoorbeeld: het maken van rapportages, het regelen van drinkvoeding, overleg met de huisarts, specialist, mandelzorger, thuiszorgverpleegkundige etc.) niet meer vergoed zal worden (behalve als u hierbij aanwezig zult zijn dus erbij blijft wachten: niet bepaald klantvriendelijk). Ook leggen diverse zorgverzekeraars de vergoeding van telefonische consulten aan banden, waardoor de cliënt dus altijd naar de praktijk zal moeten komen (huisbezoeken uitgezonderd). Tot slot verplichten diverse zorgverzekeraars de diëtistenpraktijken om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Vreemd toch, in een tijd dat steeds duidelijker wordt dat meer aandacht voor voeding en leefstjil de Nederlandse ziektelast enorm zou verminderen.