Dietistenpraktijk Bionda
Dietist Mill

Dietistenpraktijk Mill & Haps - Dietist Bionda

Voor voedingsgerelateerde problemen en/of dieetadvies, bent u bij onze Diëtistenpraktijk te Mill en Haps aan het juiste adres. Of u nu op advies komt van een arts, of op eigen initiatief iets wilt veranderen aan uw voedingspatroon. Diëtistenpraktijk Bionda is gespecialiseerd in emotie-eten bij overgewicht / obesitas, diabetes mellitus (suikerziekte), FODMAP dieet bij IBS en kinderdiëtetiek.

Er is geen wachtlijst, zodat u op korte termijn terecht kunt. Uw privacy wordt gewaarborgd: wat besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld.
 

Werkwijze

U kunt terecht voor dieetadvies bij overgewicht en obesitas, suikerziekte, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk en diverse andere ziektebeelden.

 

 

Vergoeding

In 2018 wordt 3 uur dieetadvisering vanuit het basispakket vergoed, alsmede vanuit diverse aanvullende pakketten en de ketenzorg.

 

 

Afspraak maken

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Consulten aan huis d.m.v. huisbezoeken behoren tot de mogelijkheid.

 

 

Uw Diëtist

Uw diëtist heeft 15 jaar diëtetiek ervaring (zowel klinische als poliklinische), een academische achtergrond en is ervaringsdeskundige t.a.v. diverse diëten. Diëtist Bionda van Zoerlandt is in 2003 afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hier heeft ze de 4-jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond. 

Hierna is ze zichzelf verder gaan verdiepen in de rol van voeding bij het voorkomen van ziekten, door aan de Wageningen Universiteit de studie Nutrition and Health (Voeding en Gezondheid) met als specialisatie Food behaviour and disease prevention (Voedingsgedrag en ziektepreventie) af te ronden (2005).

Voor Wie

U kunt terecht voor dieetadvies bij overgewicht en obesitas, suikerziekte, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, coeliakie, lactose- intolerantie, fructose-intolerantie, prikkelbaar darmsyndroom, reflux / zuurbranden, obstipatie, ondervoeding / ondergewicht, COPD, gezonde voeding voor / tijdens en na zwangerschap en meer.

Mocht u verwezen zijn of zelf willen komen voor een dieet- of voedingsadvies dat hier niet bij staat, neemt u dan gerust contact op. Diëtistenpraktijk Bionda kijkt of u terecht kunt of adviseert u naar een collega-diëtist te gaan.

 

Nieuws

Voor mensen met PDS / IBS biedt de diëtistenpraktijk het FODMAP dieet aan. 

Leefstijl als medicijn voor mensen met DM type 2: medicatie zoals metformine / SU-derivaten en/of insuline verminderen en/of stoppen d.m.v. een koolhydraatbeperkt dieet. 

Consulten bij Diëtistenpraktijk Bionda worden ook in 2018 via het basispakket vergoed tot 3 behandeluren per jaar, alsmede via ketenzorg en diverse aanvullende pakketten. 

Klik hier voor meer nieuws.

Vergoeding

In 2018 wordt 3 uur dieetadvisering vanuit het basispakket vergoed. Daarnaast wordt dieetadvisering vanuit diverse aanvullende pakketten en de ketenzorg vergoed (hiervoor geldt geen eigen risico). Als u verwezen bent door een (huis)arts en in het bezit bent van een verwijsbrief of gebruik maakt van directe toegankelijkheid heeft u recht op 3 behandeluren per kalenderjaar (4-7 consulten, afhankelijk van de tijdsduur van de consulten). Hieronder valt zowel de directe tijd (de tijd waarbij u als cliënt bij de diëtist aanwezig bent) als de indirecte tijd (de tijd die de dietist besteedt aan het berekenen en samenstellen van een persoonlijk dieetadvies, het informeren van de verwijzer en het registreren van de gegevens). De behandelingen uit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar vallen buiten het eigen risico.